Polystyren

Fasádní polystyren

Izolační desky z pěnového polystyrenu pro použití v kontaktních fasádních zateplovacích systémech. Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry.

Soklový polystyren

Desky z pěnového polystyrenu s vysokou pevností pro zateplení soklové části fasády. Strukturovaný povrch usnadňuje nanášení omítky.

Podlahový polystyren

Velmi kvalitní podlahový polystyren je izolace určená pro zateplení podlah s běžným zatížením bez útlumu hluku. Nejčastěji je podlahový polystyren je používán jako tepelná izolace základové podlahové plochy. Správná skladba izolací pro zateplení podlahy pomáhá rovnoměrně roznášet hluk do konstrukce. Podlahový polystyren je vyráběn v ČR a patří mezi nejprodávanější izolanty pro zateplení podlah rodinných či bytových domů. Rovněž můžete tento podlahový polystyren použít jako základní vrstvu před montáží podlahového vytápění. Rovněž využívá pro zateplení stropů půdy u starších rodinných nebo bytových domů. U zateplení stropu půdy je používán nejčastěji nekontaktní způsob, což znamená, že je podlahový polystyren pokládán přímo na podklad stropní konstrukce (nejčastěji beton). Pro opravdu účelné zateplení stropu půdy doporučujeme izolační desky skládat ve dvou vrstvách na vazbu tak, aby horní vrstva izolantu překrývala spáry základní vrstvy. Díky správné montáži eliminujete tepelné ztráty a zvýšíte tak účinnost zateplení stropu.

Liapor

Liapor je velmi lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu. Svou podstatou se Liapor řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Jedná se však o vyšší stupeň zpracování výchozího materiálu, což umožňuje, že k základním vlastnostem keramických materiálů, jako je pevnost, malá nasákavost, stálost, zdravotní nezávadnost, přistupují u Liaporu ještě další, jako např. velmi nízká objemová hmotnost a vynikající tepelně izolační schopnosti. Liapor se vyznačuje granulovanou formou s téměř kulovitými zrny s vnitřní stejnoměrnou pórovitou strukturou a uzavřeným slinutým povrchem. Tato granulovaná forma umožňuje jeho aplikaci v mnoha oblastech stavebnictví, ale i v řadě dalších oborů.

Lignopor

Deska Lignopor je z pěnového polystyrenu oboustranně krytá 0,5 cm vrstvou dřevité vlny. Tepelná izolace s vynikající soudržností s betonem nebo omítkou.

Rozměr: 2000x500x25
                 2000x500x35

Styrodur

Tak už nemáme jen soklový polystyrén, ale i styrodur :)

Rozměr 120x60cm a šířka 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120

Přihlásit se k odběru Polystyren