Kontaktní fólie Al

Vysoce parotěsná fólie tvořená reflexní metalizovanou vrstvou, výztužnou mřížkou a polyetylenovou fólií zabraňuje pronikání páry do podstřešního prostoru - odolná proti nechtěnému poškození. Vysoce parotěsná fólie zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace. Reflexní vrstva zároveň odráží sálavé teplo zpět do interiéru a tím zvyšuje tepelně izolační parametry střešní konstrukce.

Parotěsná fólie je určená pro použití pouze v interiéru. Umísťuje se mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti.
Fólie se kotví na vnitřní stranu tepelné izolace rovnoběžně s krokvemi, nebo napříč ke krokvím.
Připevňuje se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby.
Každý průnik fólií je nutno utěsnit.
Veškeré přesahy se těsní páskou
Parotěsná reflexní fólie se pokládá tak, aby hliníková vrstva směřovala do vnitřního prostoru objektu.
Mezi fólií a podhledem je třeba vytvořit mezeru minimálně 2 cm.

Fólie AL 90gr (50x1,50m)
Fólie AL 105gr (50x1,50m)

Kategorie: