Černé uhlí

ČERNÉ UHLÍ patří mezi jedno z nejdůležitějších fosilních paliv, které se využívalo už dříve, avšak průmyslová revoluce dala rozvoji těžby černého bohatství nový impuls. Na rozdíl od hnědého uhlí se černé uhlí těží hlavně v podzemí. Nerostné bohatství v tuhé podobě vzniklo dlouhodobým procesem z odumřelých živočichů a rostlin v bažinách. V dnešní době je černé uhlí jedním z hlavních surovin při výrobě elektřiny a lze jej zušlechťován na koks. Těžba uhlí má i u nás velkou historii a na našem území se „černé zlato“ těží dodnes.

Kategorie: