Geotextilie

Netkaná geotextílie je čistý, netkaný, syntetický materiál vysoké pevnosti ze 100% polyesteru o síle 200g/m2 nebo 300g/m2.

CHARKTERISTIKA:
Trvalá separace konstrukčních vrstev různých frakcí
Trvalá filtrace vody zabraňující migraci drobných částic
Jednoduchá aplikace
Zachovává propustnost podložímGeotextilie pod jezírkové fólie - jako zpevňující vrstva
 
POUŽITÍ:
Všestranné použití Schopnost adaptace na jednotlivé druhy podloží
Schopnost filtrovat vodu
Separace jednotlivých vrstev
 
VLASTNOSTI:
Kvalitní provedení Separace - zabraňuje mísení konstrukčních vrstev, zvyšuje nosnost tím, že brání úniku materiálu do podloží aj.
Filtrace - zabraňuje migraci jemného materiálu do materiálu hrubého při průtoku vody zeminou, udržuje průtok vody v zemině při minimální tlakové ztrátě a zabraňuje prolínání částic z jednotlivých vrstev při dynamickém zatížení vyvolávaným dopravou
Základové konstrukce staveb
Izolace a odvodnění staveb
Střešní konstrukce plochých střech
Rekonstrukce silnic, železnic, mostů a tunelů Stavby parkovišť, průmyslových a letištních ploch
Zemní konstrukce, hráze, násypy,...