HT

HT-Systém je kompletní systém pro vnitřní kanalizaci se širokým výběrem prvků. Je snadno propojitelný se všemi typy stávajících kanalizačních potrubí. Snadné spojování pomocí násuvných hrdel, těsněných elastomerovým kroužkem, urychluje na rozdíl od lepených či svařovaných systémů jinak obtížnou montáž. Zároveň zaručuje okamžitou a dokonalou těsnost spojů. Systém je určen k výstavbě připojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov (oblast použití B) v případě vyššího teplotního, či chemického zatížení, avšak bez nároku na sníženou hořlavost.

 

Prvky: Trubky, kolena, odbočky, přechodky, přesuvky, zátky

 Šířka: 40mm, 50mm, 75mm

Délky trubek: 0.25m, 0.5m, 1m

Úhly kolen: 15°, 30°, 45°, 60°, 87°

Kategorie: