Kamínkový koberec

Je vhodný pro plochy pochůzí v interiéru a exteriéru (chodníky, okolí bazénů, balkony) i pro plochy pojízdné (příjezdové cesty, vjezdy do garáží, stání pro auta). Doporučujeme rovněž pro svislé plochy (schody, schodiště). U nás nejdete vzorník různých barev a kombinací, ale taky můžete zapojit i svoji fantazii. Přesvědčte se na vlastní oči. Na fotografiích to není ono.

Objednané zboží chystáme do 3 pracovních dnů.

NÁVOD NA POKLÁDKU KAMÍNKOVÉHO KOBERCE

 POTŘEBNÝ MATERIÁL: Zednická lžíce, nerezové hladítko, ředidlo S6006, hadr, nádoba na míchání, vrtačka s regulací otáček, míchadlo, digitální váha a rukavice.

 PŘÍPRAVA PODKLADU: Před vlastní pokládkou musí být povrch čistý. Je-li povrch podkladu poškozený (drolí se, koroze,...), popřípadě znečištěný naftou, olejem a podobně musí se provádět přebroušení, ostříkání tlakovou vodou nebo jiný ověřený nebo vhodný způsob úpravy podkladu. Při drolení musí být povrch opraven. Praskliny, hýbající povrch (zámková dlažba),... se musí nejprve zpevnit perlinkou a penetrovat. 

 MÍCHÁNÍ MATERIÁLU: V plastové nádobě smícháme pryskyřici s tvrdidlem a dobře promícháme míchadlem připevněným k vrtačce (pomalé otáčky 300 otáček/minuta). Po důkladném promíchání přisypeme kamenivo z pytle a zase důkladně promýcháme.

 APLIKACE: Takto připravenou směs rovnoměrně rozprostřeme na plochu ve vrstvě cca 10-12mm (dle frakce kameniva). Povrch tzv. utahujeme nerezovým hladítkem za pomoci přiměřeného tlaku. Hladinu udržujeme buď za pomocí hladítka nebo roztahujeme kovovou vodováhou a následně hladítkem zahlazujeme do roviny. V případě menších ploch roztahujeme a zahlazujeme hladítkem. Povrch stále kontrolujeme vizuálně. Po každém zahlazení důkladně nástroje otíráme hadrem namočeným v ředidle. Povrch necháme zaschnou 24 hodin, kdy je pochůzí. Plně zatížitelný po jednom týdnu.

 ZÁSADY: Doporučená teplota při zpracování je minimálně +12°C, max +30°C. Během aplikace a vytvrzování nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jiným chemickým zatížením. Skladování v suchých prostorech při stálé teplotě minimálně +12°C. Schnutí při +20°C.

 UPOZORNĚNÍ: Obě složky jsou chémie, takže dodržovat zásady při aplikaci koberce (nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranné rukavice, pevnou obuv, dlouhé kalhoty,...). Obě složky přesně vážit na gramy a míchat pomalu míchadlem na vrtačce 2-3 minuty. Nikdy nepřerušovat míchání a pokračovat po chvíli, jinak Vám chémie shoří. Při kontaktu s chémií na těle ihned umyt vlažnou vodou s mýdlem. Namíchané složky po 20 minutách tvrdnou při teplotě +20°C, ale pochůzí jsou až za 24 hodin. Povrch na pokládku musí být pevný a čistý. Doporučujeme penetrovat. 

 

Kategorie: