Asfaltová lepenka V60 S35

Klasický natavitelný pás s nenasákavou nosnou vložkou ze skelné rohože, oboustranně opatřenou asfaltovou krycí vrstvou z oxidovaného asfaltu a separačními vrstvami z jemného minerálního posypu na straně horní a PE folií na straně spodní. Lze použít proti zemní vlhkosti, ne proti tlakové a gravitační vodě, jako mezivrstva hydroizolace střešních skladeb.

Tloušťka: 3,5 mm
 
Role: 10 m2 (1 x 10 m)
 
Hmotnost: 49 kg

Kategorie: