Asfaltové pásy

Papírová lepenka

Nepískovaná lepenka" A 330 H. Jedná se o strojně-hadrovou lepenku, která je plně impregnovaná primárním asfaltem typu A 80 popř. A 200.Pás je určen pro dočasná izolační opatření a dále jako separační a ochranná vrstva ve stavebnictví.Použití jako plnohodnotné izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních stavbách se nedoporučuje.

Písková lepenka

Jedná se o pás s vložkou ze strojně-hadrové lepenky, která je plně impregnovaná primárním asfaltem typu A 80 popř. A 200 a na obou stranách opatřena směsí oxidovaného asfaltu s plnidly a jemnozrnným minerálním posypem.

Asfaltová lepenka V60 S35

Asfaltový natavitelný pás z oxidovaného asfaltu tloušťky 3,5 mm. Nosná vložka ze skelné rohože. Vrchní strana je opatřena minerálním posypem, spodní strana je opatřena lehce tavitelnou fólií. Ohebnost za nízkých teplot +5°C. Je vhodný pro jakékoliv hydroizolace, střechy spodní stavby, základy. Hydroizolace vhodná proti vodě a zemní vlhkosti, jak ve spodních stavbách, tak i ve střešních konstrukcích.

Extrasklobit PE

Oxidovaná asfaltová lepenka. Používá se jako spodní vrstva u hydroizolace střech nebo jako hydroizolace základů.

Vedag 3D

Asfaltový pás s prostorovým 3D efektem plastičnosti, je pás určený pro opravy šikmých střech jak na nové, staré, či nefunkční střechy s hladkým povrchem, jako např. starý ETERNIT, bitumenový šindel, nebo plechová krytina. Výhodou této aplikace je, že se nemusí stará krytina odstraňovat a tím dochází k velkým úsporám za likvidaci nebezpečného odpadu. Přitom zatížení střechy je minimální cca 5kg/m2. Pás je odolný proti stékání a to díky speciální asfaltové směsi, která je opatřená dekorativním posypem v několika odstínech, které imitují tašku.

Radonelast

Asfaltová lepenka protiradonová - hydroizolace střech, podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti, ochrana staveb proti radonu z podloží.

Způsob použití: Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Pro funkci parozábrany v případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5°C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 100 (min. 80) mm

Bitubitagit

Pás je určen jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešních plášťů, kdy je toto souvrství navrhováno z pásů z oxidovaného asfaltu. Doporučujeme jej vždy kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost spojů (přesahů) v podélném směru je min.100 mm, v příčném 150 (min. 120) mm.

Přihlásit se k odběru Asfaltové pásy