Radonelast

Asfaltová lepenka protiradonová - hydroizolace střech, podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti, ochrana staveb proti radonu z podloží.

Způsob použití: Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Pro funkci parozábrany v případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5°C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 100 (min. 80) mm

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm Nosná vložka: Spřažená nosná vložka z Al.folie + skelná rohož Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie

Balení: 10 m2 (1x10m)
Tloušťka pásu: 4 mm
Hmotnost: 53 kg/role
Kategorie: