Papírová lepenka

Nepískovaná lepenka" A 330 H. Jedná se o strojně-hadrovou lepenku, která je plně impregnovaná primárním asfaltem typu A 80 popř. A 200.Pás je určen pro dočasná izolační opatření a dále jako separační a ochranná vrstva ve stavebnictví.Použití jako plnohodnotné izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních stavbách se nedoporučuje.

Způsob použití: Pásy se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje se řeší volným přeložením. Velikost přesahů min. 100 mm. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C.

Úprava horního povrchu pásu: není

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: není

Nosná vložka: Nosná vložka z papírové lepenky, impregnovaná

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: není

Úprava dolního povrchu pásu: není

Tloušťka: 0,7 mm
 
Role: 20 m2 (1 x 20 m)
 
Hmotnost: 12 kg
Kategorie: