Maltové směsi a pojiva

Maltové směsi

Cement (25kg)- Cemmac, Hranice

Zdící malta (25kg)- je určena pro zdění obvodových i výplňových zdí a příček z klasických materiálů např. cihel, cihelných bloků a tvárnic.

Unimalt (25kg)- je určen k výrobě malty pro zdění a omítání.

Nivelační hmota (25kg) cementová, sádrová- podlahová hmota je určena ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru

Lepidla

Lepidla Weber a KVK

Lepidla na obklad a dlažbu (25kg)

Flexibilní lepidla (25kg)

Lepidla na polystyren a stěrkování (25kg)

Lepidla na pórobeton (15kg, 25kg)

Lepidla na přírodní kámen (25kg)

Omítky

Jádrová omítka (25kg)- je vápenocementová omítka vhodná pro ruční provádění dvouvrstvých omítek, vhodná pro stěny i strop. Firma Weber a KVK

Vnitřní štuk (30kg)- Vápenocementová malta- je vysoce prodyšný štuk pro stěny i strop, vhodným podkladem jsou jádrové omítky, podklad pro malbu, tapety nebo vnější dekorativní nátěr.

Venkovní štuk (30kg)- je prodyšný štuk pro stěny i strop,vhodným podkladem jsou jádrové omítky, podklad pro malbu, tapety nebo vnější dekorativní nátěr.

Betonový potěr

Betonová směs je určena pro vnitřní i venkovní použití, především k drobným pracím při stavbě nových a opravách starých domů, jako podklad pod dlažbu při zřizování teras, chodníků a příjezdů, osazování sloupků pro plot apod.

Spárovací hmoty

Křemičitý písek (25kg)- ideální zásypový a těsnící materiál do betonové zámkové dlažby, kde zaručuje funkčnost a dlouhou životnost dlažby.

Cementová spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažeb.

Vápno

Vápenný hydrát - Bílé vápno hašené je určeno pro klasickou výrobu malt, omítek a štuků přímo na stavbě. Je vyrobeno tak, že se nemusí předem hasit ani namáčet a je přímo použitelné k výrobě. Je vhodný pro suché omítkové směsi nebo pro úpravu vod včetně neutralizace odpadních vod. Upravuje PH v půdě.

Nehašené vápno - Je velmi jemně mleté nehašené je určeno např. pro náročné neutralizační procesy, odsiřování spalin, neutralizaci vod, po vyhašení do zdících malt a omítek aj., používá se také na odstranění škůdců na poli.

Sádra

Sádrová hmota k drobným opravám, při štukatérských a malířských pracích, instalatérských a zednických pracích.

Přihlásit se k odběru Maltové směsi a pojiva