Maltové směsi a pojiva

Maltové směsi

Cement (25kg)- Cemmac 32,5 a 42,5

Zdící malta 10MPa (25kg)- Webermix zdící 10MPa je určena pro zdění obvodových i výplňových zdí a příček z klasických materiálů např. cihel, cihelných bloků a tvárnic.

Unimalt 14 (25kg)- je určen k výrobě malty pro zdění a omítání.

Nivelační hmota (25kg)- podlahová hmota je určena ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Webernivelit, Rapid S400 a Multi Floor S600

Lepidla

Lepidla na obklad a dlažbu (25kg) - Weberfor klasik, Weberfor Flex, Ultra Flex C2TE S2 Den Braven

Lepidla na polystyren a stěrkování (25kg) - Webertmel 700, Webertherm klasik, Webertherm elastic, Quartz fasáda Den Braven

Lepidla na pórobeton (25kg) - Webermix Mont

 

Omítky

Jádrová omítka (25kg)- Weberdur klasik RU, Ruční jádrová omítka Sika je vápenocementová omítka vhodná pro ruční provádění dvouvrstvých omítek, vhodná pro stěny i strop.

Vnitřní štuk Sika (30kg)- Vápenocementová malta- je vysoce prodyšný štuk pro stěny i strop, vhodným podkladem jsou jádrové omítky, podklad pro malbu, tapety nebo vnější dekorativní nátěr.

Venkovní štuk (25kg)- Weberdur štuk EX je prodyšný štuk pro stěny i strop,vhodným podkladem jsou jádrové omítky, podklad pro malbu, tapety nebo vnější dekorativní nátěr.

Beton a potěr

Betonová směs je určena pro vnitřní i venkovní použití, především k drobným pracím při stavbě nových a opravách starých domů, jako podklad pod dlažbu při zřizování teras, chodníků a příjezdů, osazování sloupků pro plot apod.
Weberbat beton, Weberbat potěr3MPa, Suchá betonová směs Sika, Cementový potěr Sika

Spárovací hmoty

Křemičitý písek (25kg)- ideální zásypový a těsnící materiál do betonové zámkové dlažby, kde zaručuje funkčnost a dlouhou životnost dlažby.
                                - žlutý zrnitost >2,00
                                - bílý ST52

Křemičitý písek do filtrace (25kg) - ST 06/12

Cementová spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažeb.

Vápno

Vápenný hydrát - Bílé vápno hašené je určeno pro klasickou výrobu malt, omítek a štuků přímo na stavbě. Je vyrobeno tak, že se nemusí předem hasit ani namáčet a je přímo použitelné k výrobě. Je vhodný pro suché omítkové směsi nebo pro úpravu vod včetně neutralizace odpadních vod. Upravuje PH v půdě.

Nehašené vápno - Je velmi jemně mleté nehašené je určeno např. pro náročné neutralizační procesy, odsiřování spalin, neutralizaci vod, po vyhašení do zdících malt a omítek aj., používá se také na odstranění škůdců na poli.

Sádra

Rychloopravná sádrová hmota k ručnímu zpracování určena drobným opravám, při štukatérských a malířských pracích, instalatérských a zednických pracích. Vhodná také pro výrobu sádrových forem. Vyhovuje normě EN 13279-1.

 

Skladem máme 1kg, 5kg, 30kg

Přihlásit se k odběru Maltové směsi a pojiva