Cihly a nosné prvky

Cihla červená pálená

Výrobek je určen pro výstavbu obvodového i vnitřního nosného chráněného zdiva. Cihly představují nejrozšířenější stavební materiál, který má výborné vlastnosti. Těmi nejdůležitější jsou dobrá pevnost, nízká hmotnost, výborná schopnost akumulace tepla, zvuková izolace, požární odolnost atd. Navíc pálené cihly nezatěžují tolik životní prostředí. Jsou totiž vyráběné z čistě přírodního materiálu, které jsou lidem tak blízké.

Cihla lícová

Lícové cihly rozdělujeme dle způsobu výroby na lícové cihly tažené a lícové cihly ražené. Lícové cihly tažené mají tři obvodové strany pohledové a jednu stranu technologickou. Lícové cihly ražené mají všechny čtyři obvodové stěny pohledové. Nejčastějším použitím lícových cihel jsou fasády rodinných domů, ploty, zídky, komíny a zahradní architektura. Jsou použity také na fasádách administrativních budov nebo sportovních hal. Úspěšně se používají v interiérech na krby a různé zídky.

Cihla bílá

Vápenopískové cihly se používají pro obvodové i vnitřní zdivo. V interiérech se dají použít i jako nosné i jako výplňové dělící stěny. Jsou pevné v tlaku a mají zvukově izolační vlastnosti. Jsou také ideálním materiálem pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn. V exteriérech používáme vápenopískové cihly např. pro stavbu plotů, zídek, kleneb, komínů a krbových těles. Vápenopískové cihly a obkladové pásky použité v exteriérech doporučuje výrobce natřít hydrofobizačním nátěrem.

Šamotová cihla a pásek

Šamotové cihly (250x120x60) jsou jedním z nejžádanějších šamotových výrobků. Šamotové cihly jsou žáruvzdorné tvarové zdivo pro vyzdívky, které jsou vystaveny suchému žáru do teplot 1300°C, krátkodobě do teplot až 1650 °C. Šamotové cihly jsou určeny pro stavby namáhané otěrem, vyššími tlaky a chemickými vlivy. Šamotové cihly se velmi často používají pro stavbu krbů (venkovních i v interiéru), udíren, komínů apod. Velmi oblíbené jsou šamotové cihly jako obkladový materiál. Působí jako ideální kombinace estetické a užitné hodnoty s nezaměnitelným originálním vzhledem.

Cihlový překlad

Prefabrikované vyztužené panely určené pro nosnou konstrukci obvodových či vnitřních dělících stěn zejména v průmyslové výstavbě, dále pro konstrukci stropů a střech v bytové, občanské a průmyslové výstavbě. Po uložení jsou panely okamžitě nosné.

Odlehčené betonové překlady

Překlady jsou určeny k vytváření prefabrikovaných konstrukcí nadpraží nad okenními a dveřními otvory, popřípadě v jiných konstrukcích, kde vyhovují svými rozměry a únosností. Překlady je možné používat pouze jako prostý nosník. Nelze je používat k vytváření konzol bez úpravy nosné výztuže. Veškeré požadavky na změny rozměrů a zatížení popřípadě typu a umístění a tepelné izolace je nutno konzultovat s technickým oddělením výrobce.

Přihlásit se k odběru Cihly a nosné prvky