Odlehčené betonové překlady

Překlady jsou určeny k vytváření prefabrikovaných konstrukcí nadpraží nad okenními a dveřními otvory, popřípadě v jiných konstrukcích, kde vyhovují svými rozměry a únosností. Překlady je možné používat pouze jako prostý nosník. Nelze je používat k vytváření konzol bez úpravy nosné výztuže. Veškeré požadavky na změny rozměrů a zatížení popřípadě typu a umístění a tepelné izolace je nutno konzultovat s technickým oddělením výrobce.

Rozměr: 89x13x14cm
                 119x13x14cm
                 149x13x14cm
                 179x13x14cm
                 209x13x14cm
                 239x13x14cm
                 28413x14cm