PVC zatravňovací dlažba

Univerzální PLASTOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA je určena ke zpevnění ploch. Díky konstrukci ve tvaru včelí plástve jsou tvárnice velmi pevné a pružné s nosností až 160 t/m2. Při zatížení se tvárnice pružně přizpůsobí podkladnímu terénu a nedojde k prasknutí. Ve spodní části tvárnic jsou umístěné kotvící bodce, které zajišťují přenesení zatížení do podloží a brání posunu tvárnic po terénu.

Pomocí tvárnic se rychle zpevní povrch a současně zůstane zachovaná přirozená cirkulace vody, což umožňuje výsadbu trávy. Tvárnice jsou vyrobeny z teplotně stálého materiálu, nepodléhají povětrnostním vlivům a jsou stálobarevné.

Použití: Zatravňovací tvárnice je ideální pro použití na zahradách, lesních cestách, parkovištích, před vstupy do komerčních objektů, v okolí zámků a reprezentativních prostorů.Zkrátka na místa s provozem osobních automobilů nebo místa s hustým provozem chodců, ale také na místa, kde občas projdete a nechcete šlapat v loužích nebo blátě.

Vlastnosti a výhody:
Rychlá a jednoduchá pokládka Vysoký podíl zatravnění Odolný proti povětrnostním vlivům
Ochrana proti nadměrnému vysychání trávníku
Ochrana proti erozi svažitých ploch Snížení nároků na údržbu a obnovu trávníku
Ochrana proti krtkům Montáž: Montáž je velmi jednoduchá a rychlá.
Pokládka se provádí na předem připravené podloží, které se skládá z více vrstev.
 
Postup:
1. sejmutí vrchní vrstvy zeminy
2. rozprostření a zhutnění hrubého štěrku frakce 32/64 mm o výšce 15 cm, (v oblastech budoucího provozu aut se doporučuje výška 30 cm)
3. na zhutněný štěrk frakce 32/64 mm se položí vrstva geotextilie
4. na geotextilii se rozprostře jemný štěrk ve vrstvě cca 5 cm, který se opět zhutní.
5. do jemného štěrku se uloží tvárnice a spojí se pomocí zámků
6. následně se tvárnice vyplní zeminou do výšky cca 3 cm, tak aby 1 cm od vrchního okraje zůstala volná mezera pro růst trávy
7. tvárnice je možné místo zeminy a následného osévání travinou vyplnit dekorativním kamenivem, následně plocha získá velmi reprezentativní vzhled a vysokou pevnost
Skladem máme v rozměrech: 500x500x46, 340x340x46
Kategorie: